Toestemmingsformulier privacy beleid Persoonsgegevens

 

 In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegeven in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen:

  1. de beschermen van natuurlijke personen in verband met het verwerken van hun gegevens en
  2. het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’).

Door deze nieuwe wet is het belangrijk - zowel voor u als voor mij – dat u weet wat ik als pedicure voor het uitvoeren van een verantwoordelijke voetbehandeling over u vast moet leggen. Iedere cliënt wordt gevraagd een formulier in te vullen en te onderteken. Met deze verklaring geeft u mij toestemming voor het noteren en bijhouden van bepaalde persoonsgegevens.